fullsizeoutput_869I forbindelse med vores søgen på et nyt byggefirma får vi hjælp fra en canadisk dame via facebook.

Jens kommenterer på et billede som vores første entreprenør Andreas lægger ud på facebook, hvor han sidder og nyder en kaffe. Og det samme gør Nancy fra Canada. Begge er utilfredse over så lidt der sker i husprojekterne, som han står for at skulle igangsætte.

Jens skriver direkte til Nancy for at høre om hendes kamp og hun får hele vores historie.

Da vi senere må opgive Andreas anbefaler Nancy os byggefirmaet Ilios, som de har holdt flere møder med og som de nu har valgt istedet for Andreas. Nancys mand er en erfaren bygherre, så vi vælger også at kontakte Ilios i december 2014. Vi får adgang til billeder af deres nuværende og tidligere byggeprojekter og det ser ud til at være kvalitets byggeri.

Da vi senere møder Artemis vores nye advokat, som også kun har rosende ord om Ilios, er vi helt overbeviste om at vælge dem til vores husprojekt.

Vi har opgivet tanken om at bygge et semi-færdigt hus. Der skal betales forsikringer og skat på den del af byggeriet, som vi selv varetager under alle omstændigheder, så det kan ikke betale sig økonomisk.

Vi har også opgivet førstesalen. Der er kommet en højere græsk moms på byggeri og vi har valgt ikke at bygge huset ind i skrænten, men istedet opføre en mur til at sikre os mod fugt i huset. Begge valg er forhøjede udgifter, der gør, at vi må droppe førstesalen i første omgang – forhåbentlig får vi en dag råd til at bygge den også. Vi glæder os bare over, at vi indtil da får en pragtfuld tagterrasse 😀.